top of page

Committee

Chair

Dr Lei Wang

 

Immediate Previous / Deputy Chair

Prof Dawei Han

 

Committee members / Academic panel

Prof Dawei Han

Dr Xiangrong Jian

Prof Jian Kang

Dr Xiangyu Sheng

Dr Lei Wang

Prof Runming Yao

 

Secretary General

Dr Yiheng Chen

Deputy Secretary General

Ms Yuanyin Li

Treasury

Dr Xiangrong Jian

Deputy Treasury

Dr Yiheng Chen

Public Relation Minister

Ms Yuanyin Li

Secretary

Prof Shengbo Chen

Dr Jia Cui

Dr Lai Jiang

Mr Jin Liu

Dr Juan Liu

Prof Xinghui Xia

​Dr Yangang Xing

Dr Ke Yang

Dr Yi Zhang

Information Minister

To be determined

 

China Affairs Minister

To be determined

Previous Chairs

Prof Dawei Han: 2013-2017

Prof Runming Yao: 2010-2013

Prof Jian Kang: 2006-2010

Dr Xiangrong Jian: 2004-2006

Dr Xiangyu Sheng: 2002-2004

Dr Mengfang Chen: 2000-2002

 

Previous Officers:

Dr Beining Chen

Prof Daoyi Chen

Dr Hanwen Liao

Dr Hongjun Mao

Dr Zhengfu Rao

Dr Hui Xie

Dr Yuesuo Yang
Prof Xudong Zhao

Dr Junliang Zhou

 

bottom of page